Hrvatski  /  Choose language

Briga za okoliš

Ispunjavanje strateških ciljeva i programa zaštite okoliša INA Grupe, a tako i INA MAZIVA, povezujemo sa stalnim održavanjem usklađenosti sa zakonskim propisima, poboljšanjem ekološke učinkovitosti i promicanju i razvoju proaktivne kulture.

Vrsta poslovnih procesa koji su osnovna djelatnost i INA MAZIVA mogu uvelike ostaviti i nepoželjan trag u okoliš koji nas okružuje, te upravo sustavnim upravljanjem poslovnih procesa prepoznati smo kao dobar gospodar i nositelj ISO certifikata, certificirajući naše poslovanje još 1999.godine prema standardima norme ISO 14001.

Stalno usklađenje hrvatskog zakonodavstva s EU, angažira nas da implementiramo svjetske trendove iz područja IPPC (Integrated Polution Prevention Control), ETS ( Emissions Trading Scheme), REACH (Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of Chemicals).

INA MAZIVA d.o.o. prate i kontinuirano se usklađuju s hrvatskim i europskim zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i zdravlja ljudi - IPPC (Integrated Polution Prevention Control), ETS ( Emissions Trading Scheme), REACH (Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of Chemicals).

GOSPODARENJE OTPADOM

INA MAZIVA su ovlašteni koncesionari i nositelji dozvole za gospodarenje otpadom za sakupljanje otpadnih mazivih ulja, čime doprinosimo iskorištavanju vrijednih svojstava otpada uz ostvarenje određenih ekonomskih benefita, te zadovoljavanja očekivanja društvene zajednice.

Otpadna ulja I i II kategorije možete predati, bez naknade na našoj lokaciji, a mi ćemo ih adekvatno zbrinuti bez rizika i opasnosti po okoliš i zdravlje ljudi.

INA MAZIVA d.o.o.
Radnička cesta 175
Radnim danom od 8 do 15 sati

Ivica Tolić, e-mail: ivica.tolic@ina.hr, mob:091/497/4950
Antun Balaton, e-mail: antun.balaton@ina.hr, mob: 091/491/0017

REACH i CLP

REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) predstavlja novi pravni okvir Europske unije za kemikalije. Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i zamjenjuje mnogobrojne dosadašnje uredbe i direktive iz područja kemikalija. INA MAZIVA d.o.o. su odmah nakon ulaska RH u EU obavila pred-registraciju tvari sukladno zahtjevima REACH uredbe.

CLP Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa 1272/2008/EC, stupila je na snagu 20. siječnja 2009. I nakon prijelaznog perioda zamijeniti će Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC i dosadašnji način razvrstavanja i obilježavanja tvari i smjesa. INA MAZIVA d.o.o. su odmah počela s ispunjavanjem zahtjeva proizašlih iz navedene uredbe, obavljena je notifikacija tvari, a kontinuirano se usklađuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje proizvoda.
 

SEVESO

Operater INA MAZIVA u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 44/14, 31/17 i 45/17,) d.o.o. u čijem su području postrojenja prisutne opasne tvari poduzeo je preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš.

  
Obavijest - Prilog VI.pdf  08.07.2019. - Suglasnost na politiku sprječavanja velikih nesreća_ (INA Maziva).pdf  29.03.2019.-Politika_sprjecavanja_velikih_nesreca_(INA Maziva_PSVN).pdf

 

ZELENI PROIZVODI

„Zeleni proizvodi“, kako ih volimo nazvati, su brzo biorazgradljiva maziva koja se u slučaju kontakta s okolišem kroz kratko vrijeme razgrade, a konačni produkti biorazgradnje su jednostavni i za okoliš neškodljivi spojevi.

BIORAZGRADLJIVE Li-Ca MASTI - mazive masti na osnovi biorazgradljivih estera i aditiva prihvatljivih za okoliš koje se primjenjuju na mjestima gdje dolazi do izravnog dodira maziva i okoline (npr. dijelova lokomotiva i tračnica) te kao takve znatno utječu na smanjenje opterećenja okoliša. Nositelji su znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša-biorazgradivo“ To su:

INA BIOMA EP 2 - biorazgradljiva maziva mast srednje tvrdoće namijenjena za podmazivanje vijenaca kotača lokomotiva i tramvaja pomoću pružnih stabilnih mazalica, montiranih na pruzi i to prije zavoja. Osim toga, može se koristiti za podmazivanje poljoprivredne, šumarske, građevinske i rudarske mehanizacije, vodenih plovila, vodenih turbina i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

INA BIOMA EP 00 - biorazgradljiva polutekuća maziva mast i u toj konzistenciji namijenjena za podmazivanje vijenaca kotača električnih lokomotiva i tramvaja i to pomoću centralnog sustava podmazivanja. Također se može koristiti i u autobusima i teretnim vozilima koja imaju centralni sustav podmazivanja. S obzirom na njenu gradaciju, odnosno tvrdoću, može se primjenjivati i za podmazivanje željezničkih i tramvajskih skretnica uz pomoć mazalica, kista ili špricanjem.

INA BIOMA EP L - biorazgradljiva tekuća maziva mast razvijena za podmazivanje noseće čelične užadi na žičarama, gdje se zbog dobrih temperaturnih svojstava kontinuirano koristi i ljeti i zimi. Pogodna je i za podmazivanje mjenjačkih kutija te malih reduktora s većim brojem okretaja.

Osim masti, naši stručnjaci su za primjenu na mjestima s kojih maziva mogu izravno ili neizravno dospjeti u okoliš razvili i u svom prodajnom asortimanu imaju nekoliko drugih brzo biorazgradljivih proizvoda, a to su ulje INA BIOLANCOL, INA BIOHIDRAOL HEES 46, INA BIOFIL C 40, INA PROGLITERM, INA REZANOL BIO te vodomješljive tekućine INA SINT A i INA SINT B.

INA BIOLANCOL - biorazgradljivo ulje proizvedeno na osnovi biljnog ulja i ekološki prihvatljivih aditiva, a služi za podmazivanje lanaca motornih pila. Posebno odabrana i provjerena formulacija pruža odlično podmazivanje i sprečava trošenje čime poboljšava učinak rezanja i trajnost pile, posebno lanca i vodilice. Ima dobru prianljivost te zaštitu od korozije u suhim i vlažnim uvjetima rada.

INA SINT A i INA SINT B - sintetički koncentrati za pripravu otopina za obradu metala i drugih materijala kao što su keramika i staklo koji ne sadrže dietanolamin, nitrite, nitrate, klor, bor, fosfor niti biocide. Formulacije su posebno prilagođene zahtjevima obradbe metala od brušenja, rezanja, bušenja pa do operacija dubokog vučenja. Uz odlične radne karakteristike odlikuju se neutralnošću za radnike i radnu atmosferu. Temeljem neštetnosti za ljude i okoliš i dobre biorazgradljivosti mogu se primijeniti i na mjestima gdje mazivo dolazi u okoliš.

INA PROGLITERM - tekućina za prijenos topline na osnovi propilenglikola koji ne sadrži za okoliš štetne komponente, a služi prvenstveno kao sredstvo u sustavima za hlađenje ili grijanje u prehrambenoj industriji, u solarnim sustavima i sl. zamjenjujući antifriz na osnovi štetnog za zdravlje monoetilenglikola. Za primjenu potrebno ga je razrijediti s vodom a omjer miješanja je ovisan o zahtjevima primjene.

INA BIOHIDRAOL HEES 46 je biorazgradljivo hidrauličko ulje na osnovi sintetičnih estera i višefunkcionalnog bezpepelnog aditiva. Odlikuje se odličnom oksidacijskom i toplinskom stabilnošću i vrlo dobrim podnošenjem opterećenja. Uz izuzetna niskotemperaturna svojstva posjeduje visok indeks viskoznosti i dobru smičnu stabilnost. Služi za primjenu u gospodarstvu, graditeljstvu, prometu, u hidrauličkim sustavima koji rade na otvorenom i na onim mjestima gdje postoji opasnost iscurenja i zagađenja okoliša. Omogućava rad na temperaturama od -30 do 100 0C.

INA BIOFIL C 40 - proizvod na osnovi biljnog ulja i emulgatora koji ne sadrži za okoliš štetne komponente kao što su nitriti i dietanolamin, klorni spojevi, mineralno ulje i sl. Namijenjen je za podmazivanje i razdvajanje materijala pri operacijama špricanja valjaka pri nanošenju asfalta, škara pri izradi staklenih predmeta, kalupa i oplata u građevinarstvu i sl. Primjenjuje se i za podmazivanje i hlađenje velikih pila (gatera) za rezanje drva. Proizvodi se kao koncentrat a ovisno o primjeni miješa se s vodom stvarajući emulzije.

INA REZANOL BIO 5 je biorazgradljivo ulje za obradbu materijala na osnovi sintetičkih estera dobivenih iz biljnih ulja. Odlikuje se niskom viskoznošću, visokim plamištem, blagim mirisom te niskom isparljivošću. Ne sadrži mineralna ulja niti štetne komponente kao što su klor ili teški metali. Osim konvencionalnim postupcima podmazivanja može se upotrijebiti i za podmazivanje minimalnom količinom maziva (MQL). Budući da je biorazgradljiv može se primijeniti za podmazivanje i hlađenje na mjestima gdje mazivo može dospjeti u okoliš kao što su rezanje dijelova vanjskih konstrukcija, urezivanje navoja na cijevima naftovoda, plinovoda i sl.

INA AUTOGLAS sredstvo za pranje vjetrobranskih stakala vozila u ljetnom periodu. Na vodenoj je osnovi uz dodatak odabranih površinsko aktivnih tvari. Odlikuje se ugodnim mirisom. Osigurava odličnu vidljivost, čisti staklene površine od mrlja anorganskog i organskog porijekla, a posebno dobro odstranjuje ostatke insekata. Uspješno se primijenjuje za pranje ostalih staklenih površina u normalnim temperaturnim uvjetima kao što je domaćinstvo, održavanje visokih zgrada i dr. Nije štetan za okoliš, potvrđeno je ispitivanjima provedenim u odgovarajućim institutu, što je izuzetno važno za sredstva koja tijekom uporabe izravno dospijevaju u okoliš.