Hrvatski  /  Choose language

Briga za ljude – zdravlje i sigurnost

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu za naše djelatnike, te sve uključene strane na našoj lokaciji, prioritet je naše kompanije.

Kontinuirano unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti djelatnika provodi se kroz edukacije, osposobljavanja, medicinske preglede, te djelovanje Odbora zaštite na radu kao savjetodavnog tijela poslodavca i provođenja kampanja INA Grupe. Istima je cilj kontinuirano podizati svijest i razinu sigurnosti za sve uključene strane u našem poslovanju.

Od 2002. godine nositelj smo certifikata OHSAS 18001 kojim sveobuhvatno upravljamo sustavom zaštite na radu i zaštite zdravlja.

Sigurnost na radu

U cilju unaprjeđenja sigurne radne okoline za naše djelatnike i sve uključene strane na našoj lokaciji, u 2013. godini pokrenuta je kampanja INA Grupe: Temeljna pravila sigurnosti- 10 pravila koja spašavaju živote. Kampanjom želimo ojačati kulturu dužnosti i odgovornosti svakog od nas, kao zaposlenika ili treće uključene strane, da zaustavi svaku poslovnu aktivnost koja može biti potencijalno opasna za zdravlje i sigurnost svih uključenih i nije u skladu s temeljnim pravilima sigurnosti.

Sigurnost izvođača

Sve naše dobavljače, izvođače i sve uključene strane na našoj lokaciji aktivno uključujemo u procese upravljanja sigurnom i zdravom radnom okolinom, te smo isto unaprijedili uvođenjem kampanje Upravljanja zahtjevima zaštite zdravlja i sigurnosti kod izvođenja radova i usluga na našoj lokaciji. Na taj način brinemo o sigurnosti i zdravlju jedni drugih i širimo kulturu dobrog poslovnog partnerstva.

Sigurna vožnja

INA MAZIVA priključuje se u  kampanji INA Grupe i usvaja „Politiku sigurne vožnje“ u 2013. godini. Politika definira osnovna načela prometne sigurnosti, kojih su se svi vozači dužni pridržavati kako bi se povećala sigurnost u prometu. Naši zaposlenici kojima radni proces uključuje mnoga službena putovanja educirani su treningom sigurne vožnje i svojim proaktivnim pristupom postaju ambasadori sigurne vožnje u radnoj, ali i široj okolini.

Zaštita od požara i vatrogastvo

Zbog prirode naše industrije, zaštita od požara ključan je element sigurnosti. Sustav preventivnih mjera zaštite od požara, osposobljavanja djelatnika, kontinuirana edukacija, te operativna spremnost profesionalne vatrogasne postrojbe, vatrogasne vježbe, kao i interna i eksterna suradnja sa vatrogasnim društvima, kontinuirano pridonosi brizi za ljude i sigurnosti naše lokacije i zajednice u kojoj djelujemo.